dilluns, 3 de febrer de 2014

Curar la Diabetis

Gràcies a les dents podria ser una realitat 

La cerca d'un tractament que sigui capaç de curar la diabetis esta al cap de molts investigadors, ja que es tracta d'una malaltia complexa que cada vegada afecta un major nombre de persones i que, encara que pot controlar-se, no existeixen moltes opcions de curació. Amb la finalitat de solventar aquest problema, s'està estudiant la possibilitat d'utilitzar cèl·lules mare adultes com a font potencial de cèl·lules pancreàtiques. En concret, els treballs s'estan centrant a utilitzar cèl·lules mare de polpa dental, dels que s'han obtingut bons resultats, encara que només en assajos amb animals. Un dels estudis publicats sobre aquest tema és el que avalua la diferenciació de cèl·lules mare de polpa dental i les cèl·lules secretores d'insulina per mitjà d'un senzill procés. Una altra de les investigacions estudia l'ús de les cèl·lules mare adultes, la qual s'ha observat el rendiment de grups de cèl·lules similars a illots de pàncrees generades a partir de cèl·lules mare de polpa dental de dents de llet i d'adults. Mitjançant ratolins amb diabetis, han comprovat que al trasplantar-los cèl·lules mare dentals van recuperar el seu nivell normal de glucosa al cap de tres o quatre dies, efecte que es va mantenir durant més de dos mesos.


Font | Dentistas (revista)

Designed by NAKAMA PRODUCTIONS