divendres, 24 d’octubre de 2014

Augmenta la publicitat enganyosa, alerta!

El Consell General de Dentistes alerta de la proliferació de publicitat enganyosa i poc ètica a la qual s'ofereix als pacients preus molt econòmics per uns suposats tractaments, quan en realitat el preu correspon a una part del mateix. De manera, que quan es cobra al pacient pel tractament complet, el preu no és el mateix que el de l'anunci. El Consell General de Dentistes aconsella als pacients que desconfiïn de tots els tractaments que s'anuncien a preus molt econòmics seguits de la preposició desde, o estiguin acompanyats d'asteriscs. I que, en els casos en els quals la lletra petita no es pugui llegir, s'exigeixi a la clínica la informació a una mida correcte per a la seva lectura.
Aixis mateix, abans de sotmetre al tractament, el pacient hauria de sol·licitar un pressupost detallat amb el preu final del tractament complet i que sigui un dentista i no un comercial el que expliqui i aclareixi els possibles dubtes i que proposi diferents alternatives per solucionar el problema de la salut.
Altres també anuncien serveis com a gratuïts quan en realitat formen part del tractament i normalment no se solen cobrar, com pot ser el cas de treure els punts de sutura.
El Consell General de Dentistes recorda que l'activitat sanitària és essencialment diferent de la resta d'activitats i que per tant, en cas de existir publicitat, aquesta hauria d'estar regulada de forma molt més estricta.
En altres països aquesta publicitat esta altament regulada, fins i tot, països com França, Alemanya i Bèlgica esta prohibida o altament restringida Com a exemple, l'article R 4127-19 del codi de salut publica indica que "La medicina no pot ser practicada com un comerç."

El Consell General de Dentistes recorda que la publicitat enganyosa és un delicte en el nostre país igual que altres delictes com el d'estafa, el delicte de lesions o el delicte contra la salut publica.estricta.


Designed by NAKAMA PRODUCTIONS