divendres, 10 de maig de 2013

Hipersensibilitat dental: del problema a les solucions (part 2)

En la possible aparició d'aquest trastorn, la dieta guanya una especial importància. Moltes dietes que es consumeixen habitualment, són molt àcides; encara que poden ser molt saludables per l'organisme en general, no ho són per l'esmalt i la dentina.
Es important comprovar el pH de les diferents substancies i aliments per poder realitzar recomanacions dietètiques adequades als pacients amb hipersensibilitat  dental o exposició a la dentina. El pH crític en el que es dissol l'esmalt esta entre 5 i 5,5 (la majoria de sucs de fruita tenen un pH per sota d'aquest).
Les persones que prenen freqüentment begudes àcides són més propensos a sofrir hipersensibilitat. Encara que no provoquen una erosió tan ràpida com el suc d'aranja o de taronja, les begudes carbonatadas com els refrescs de cola, també erosionen la sensibilitat dental.

Un factor primordial en el correcte tractament es el consell dietètic. "És essencial fer-li veure al pacient aquests àcids amagats en les begudes i aliments." diu la Dra. Cristina Serrano.
Qualsevol tipus de tractament en el que no s'actuí sobre factors etilògics, pot aconseguir efectes positius de curta durada, amb el qual només tindrà èxit parcialment.
Lo fundamental, és instaurar mesures preventives, que ajudin a evitar la hipersensibilitat, i a potenciar encara més el tractament. En la consulta, el professional ha d'analitzar les causes que han provocat la hipersensibilitat i ensenyar al pacient a evitarles.
Senzilles accions poden ajudar a evitar la aparició. Per exemple, la eliminació de productes de naturalesa àcida a la dieta, l'ús de raspalls dentals amb filaments suaus i pastes dentífriques no abrasives o tractaments dentals preventius. A més, es aconsellable utilitzar tècniques de raspallat vibratòries que, a diferencia de les rotatòries, no desplacen els filaments i desgasten menys.

Part 1 de l'article.
Part 3 de l'article.

Designed by NAKAMA PRODUCTIONS