divendres, 11 d’abril de 2014

Piercing a la boca? Pensa en les teves genives i dents

La col·locació de pírcings orals (llavi, llengua, frens) s'ha convertit en una moda, especialment entre els més joves. Tot  i això, abans d'optar per aquesta pràctica és important saber que poden comportar riscs de salut gingival i general.
Aproximadament el 85% de  les persones amb pírcings presenten algun tipus de lesió a la boca com a conseqüència dels mateixos.

La part del pírcings orientada cap a l'interior de la boca, tot i ser una superfície arrodonida, és un cos estrany que, al parlar i/o menjar, produeix continus moviments i cops contra la geniva i les dents, podent provocar una important recessió de geniva, hipersensibilitat i pèrdua d'os. A més, aquests elements poden formar grans nius bacterians a la zona, induint inflamació i infecció que, si dura sense un tractament adequat, podria inclús portar a la pèrdua de la dent.

En moltes persones amb pírcings orals apareixen gingivitis i periodontitis agressives; inclús hi han relacionat alguns casos d'endocarditis bacteriana amb la col·locació d'aquests.

A part de seguir una higiene oral extrema, els portadors de pírcings orals han de visitar amb freqüència al seu dentista.

Aquí us mostrem un exemple (dibuix) dels efectes dels pírcings orals a les genives:

I vosaltres, porteu pírcings orals?


Font | cuida tus encías

Designed by NAKAMA PRODUCTIONS