dijous, 5 de juliol de 2012

Influeix la hipertensió arterial en la salut de les genives?

La hipertensió arterial afecta quasi al 40% de la població, provocant malalties cardiovasculars, considerades a Catalunya com la primera causa de mortalitat.

Estudis recents han demostrat que la infecció periodontal té una certa relació amb la hipertensió, i que la hipertensió també la té sobre l’estat periodontal. En un estudi de l’any 2008, El Dr. Alonso Rosado va demostrar estadísticament que la malatia periodontal provocava un risc augmentat de patir arteriosclerosi, infart de miocardi i accidents cerebrovasculars, a causa d'increments de la tensió arterial. 

S’ha observat una relació significativa entre pacients amb ateroesclerosi i malaltia periodontal. Entre els principals factors de risc hem de destacar el tabaquisme, colesterol, obesitat, sedentarisme i diabetis mel·litus, que per si mateixos tenen una influència negativa sobre l’estat periodontal.

Designed by NAKAMA PRODUCTIONS